vytáhli jste si kartu:

PĚT MEČŮ

Jak dopadne .......?

Těžkou porážkou. I kdyby jste něčeho dosáhli, bude to jen "pyrrhovo vítězství".

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Přijměte porážku.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Snahou zvítězit za každou cenu. Ranami pod pás. Mstou. Snahou řešit něco silou stůj co stůj. Destruktivním myšlením a chováním.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Pravděpodobně nejen ztroskotá, ale navíc to bude provázeno bezcitností a pocity nenávisti. Hrozí dokonce agresivní nebo sadistické projevy.

Co ke mě cítí XY ?

Nezájem a bezcitnost. Hořkost a pocity nesmyslnosti. Chuť nad vámi naprosto bezohledně zvítězit a dosáhnout svého za jakoukoliv cenu.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Chce vyhrát za každou cenu, i kdyby ho/ji to mělo zničit.

Nebo: protože zažil/zažívá trpkou porážku nebo cítí potupu.

Jak se XY zachová ?

Bezcitně a egoisticky. Bude chtít vyhrát za každou cenu.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Prohra.
Porážka a bezmoc.
Jednostranný triumf.
Zdánlivý vítěz.
Vítězství cynismu, Ega.
Zrada.  Podlost.
Pyrrhovo vítězství.
Potupa. Ostuda.