vytáhli jste si kartu:

ESO HOLÍ

Jak dopadne .......?

Dostanete novou příležitost se realizovat nebo nový impuls. Čeká vás počátek tvůrčí fáze.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Chopte se příležitosti a realizujte své nápady. Využijte všech šancí, pokuste se rozvinout, expandovat.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Pozor na nové začátky. Hrozí zbrklost. Neúspěch. Neriskujte raději. Nepouštějte se do žádných neznámých dobrodružství, nemrhejte energií. Svoje zájmy raději zatím neprosazujte.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Může vás potkat láska na první pohled nebo oživení stávajícího vztahu, především díky sexualitě.

Co ke mě cítí XY ?

Nadšení a sexuální zaujetí.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Chce prosadit svou vůli.

Jak se XY zachová ?

Bude se snažit prosadit svou vůli, svůj nápad, nebo své stanovisko.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Chopit se příležitosti.
Začátek. Zvrat.
Příležitost realizovat nové nápady.
Obnovení a nápor tvořivé energie.
Šance na vlastní rozvoj.
Možnost.
Odvaha.
Úmysl.
Tvořivost, tvoření.
Vůle.