vytáhli jste si kartu:

DEVĚT HOLÍ

Jak dopadne .......?

Vzdorem a ostražitostí. Podezíravostí, tísnivými pocity. Pochybami. Opatrností. Zatvrzelostí.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Ukázněte se a dávejte si velký pozor. Buďte ostražití, opatrní, mějte se na pozoru. Buďte spíše uzavření, méně jednejte zato o to více pozorujte a analyzujte situaci.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Uzavřenosti a nedůvěry. Zbavte se obranného krunýře. Nebuďte zbytečně podezíraví, nestavějte se do opozice. Nepochybujte pořád. Nebuďte zatvrzelí.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Dojde možná k neschopnosti otevřít se vztahu - pravděpodobně díky nějakým starým ranám. Očekávejte zatvrzelost, uzavřenost, ostražitost, podezíravost a nedůvěru.

Co ke mě cítí XY ?

Je opatrný a nedůvěřivý. Vzdoruje. Obává se zranění.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Je ostražitý/á, protože má buď špatné zkušenosti nebo si není dosud jist/a, zda vám věřit. Nebo vás z něčeho podezírá.

Jak se XY zachová ?

Zachová si odstup. Bude ostražitý/á a opatrný/á, možná dokonce podezřívavý/á. Bude spíše uzavřený/á a ve zjevné nebo skryté opozici.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Nedůvěra.
Velká pozornost.
Uzavřenost.
Sebekázeň.
Ochranný krunýř. Vzdorný postoj.
Pocit ohrožení.
Ostražitost.
Bdělost. Vůle.
Pozorovatel.
Opozice.