vytáhli jste si kartu:

1 MÁG

Jak dopadne .......?

Podaří se vám uplatnit vaše schopnosti a uspět, především pokud jde o nějakou praktickou záležitost. Dokážete ovládnout situaci.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Uplatněte své schopnosti. Jednejte cílevědomě. Převezměte iniciativu. Snažte se, buďte aktivní. Pracujte na tom.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Nesnažte se manipulovat. Nezneužívejte svou moc nebo své schopnosti. Nevnucujte druhým svou vůli. Varujte se kariérismu a workoholismu. Nechytračte.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Jeden z partnerů se bude snažit druhého ovládnout a manipulovat jím nebo mu vnutit svou vůli.

Co ke mě cítí XY ?

Chce vás ovládnout a vnutit vám svou vůli nebo vás k něčemu přimět.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Cílevědomě se vás snaží ovlivnit nebo dokonce zmanipulovat. Usilovně a vědomě za pomocí všech svých schopností vás chce k něčemu domanévrovat.

Jak se XY zachová ?

Využije všechny své schopnosti a bude se snažit využít situaci ve svůj prospěch. Bude aktivně jednat, pravděpodobně komunikovat, ale s vědomým záměrem dostat to, co chce.

Nebo: bude hodně pracovat.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

 Využívání schopností.
Cílevědomé jednání.
Kreativita.
Mistrovství.
Vlivnost. Iniciativa. Obratnost.
Schopnost ovládat a manipulovat lidmi, věcmi a událostmi.
Inteligence.
Aktivita, tvůrčí síla.
Úsilí. Touha.
Práce.
Manipulace.
Komunikace.