vytáhli jste si kartu:

8 SÍLA

Jak dopadne .......?

Dobře, ale budete na to muset vynaložit jisté úsilí a statečnost. Výsledek vám ale dodá vitalitu a chuť do života.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Buďte odvážní a vytrvalí. Nebojte se. Angažujte se. Vynaložte vůli. V případě potřeby použijte fyzickou sílu (ale pozor - to neznamená agresivitu!). Ovládejte se. Věnujte pozornost svému zdraví a fyzické kondici.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Nelámejte nic přes koleno. Nepodléhejte svým pudům, vášním, choutkám a slabosti. Nebuďte hrubí, neřešte věci silou. Nepřepínejte své síly, nehazardujte se zdravím.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Vztah bude okořeněn sexuální přitažlivostí a energií. Očekávejte vášnivost, přitažlivost a touhu po fyzické lásce.

Co ke mě cítí XY ?

Sexuálně ho/ji přitahujete. Cítí touhu po fyzickém spojení s vámi, vléváte mu/ji horkou krev do žil.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Trochu bojuje sám/sama se sebou. Snaží se krotit.

Jak se XY zachová ?

Buď projeví svou odvahu, sílu a vášeň nebo se naopak bude snažit vší silou ovládat a krotit.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Statečnost.
Krotit. Přemáhat.
Moc, vášnivost, síla.
Vůle, vitalita.
Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie.
Odvaha. Rozhodnost a nebojácnost.

Sebeovládání.