vytáhli jste si kartu:

11 SPRAVEDLNOST

Jak dopadne .......?

Dopadne to tak, jak si zasloužíte - sklidíte, co jste zaseli. V případě právního sporu věc dopadne podle práva. Vše bude spravedlivé a objektivně správné, bez ohledu na to, co vy si subjektivně přejete a co je vám libo.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Dejte především na rozum, logiku a svůj úsudek. Emoce nechte stranou. Buďte nestranní a nezaujatí. Snažte se být objektivní. Buďte poctiví k sobě i ostatním. Pokud máte někde nějaké resty, snažte se je vyrovnat. Nepodceňujte smlouvy. Bude-li to nutné, obraťte se na úřady nebo soudy. Chovejte se férově. Buďte přísní, ale spravedliví.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Přepjaté přísnosti. Zaslepenosti. Přeceňování rozumu a logiky na jedné straně a absence citu, empatie a soucitu na straně druhé. Dejte pozor na přílišnou zaujatost a rozumovou demagogii. Soudům a úřadům se snažte spíše vyhnout. Pozor při uzavírání smluv.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Váš vztah bude vyrovnaný a rovnoprávný.

Možná vás čeká okamžik, kdy si budete muset vyjasnit objektivně a bez emocí některé věci. Buďte objektivní a féroví, protože vše, co se vám děje jste si způsobili sami a za vše, co uděláte, si jednou ponesete zodpovědnost.

Co ke mě cítí XY ?

Rovnoprávnost, vyváženost a partnerství.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Chce být objektivní, nezaujatý/á, rozumný/á, poctivý/á a hlavně zodpovědný/á.

Jak se XY zachová ?

Na základě svého rozumu. Ale pravděpodobně čestně, zodpovědně, rozumně a střízlivě. Ale možná i trochu necitlivě.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Objektivita.

Rozum a rozumná řešení.
Pravda. Spravedlnost.
Rovnováha.
Nezaujatost.
Čestnost. Poctivost.
Soudnost.
Zodpovědnost.
Sklidit, co jsme zaseli.
Nestrannost a nezaujatost.
Soudní, úřední a právní záležitosti.
Zákon příčiny a následku: karma.