vytáhli jste si kartu:

14 MÍRNOST

Jak dopadne .......?

Dopadne to kompromisem. Nebo podle plánu. Nebo nerozhodně.

Co mi karty radí udělat, abych dosáhl/a svého přání ?

Pečlivě vše naplánovat a postupovat diplomaticky. Spolupracovat. Moc si nevyskakovat, jednat uvážlivě, šetrně a přizpůsobivě. Být trpělivý/á, nenaléhat, neriskovat, nechat věcem jejich čas. Zachovat si odstup. Být nekonfliktní.

Čeho se mám vyvarovat, když chci dosáhnout toho, co si přeji ?

Stagnace. Stále jen měřit a neřezat. Lenosti, apatie a náladovosti. Vměšovat se kam nemám. Neznat míru.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Pomalu a harmonicky se bude vyvíjet směrem k souznění a stále hlubší náklonnosti.

Co ke mě cítí XY ?

Souznění, náklonnost a vyrovnanost.

Nebo: sám/sama si tím není jist/á - jednou to má tak a jindy onak.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Usiluje o kompromis, rád by docílil/a stavu příjemného pro všechny zúčastněné. Chce spolupracovat.

Nebo: je opatrný/á, váhavý/a a nejistý/á.

Nebo: snaží se přizpůsobit.

Jak se XY zachová ?

Diplomaticky a nekonfliktně. Mírně, smírně a opatrně. Bude se snažit přizpůsobit a spolupracovat.

Jedna karta na jakoukoliv otázku

Kompromis.
Rovnováha.
Harmonie.
Správná míra.
Trpělivost. Sebekontrola.
Stagnace a očekávání.
Šetrnost a podřízení se situaci.
Zušlechtění.
Přizpůsobivost.
Takt. Diskrétnost.

Klid. Vyrovnanost.

Zvažování něčeho.

Pomalé zlepšení.