vytáhli jste si kartu:

4 DŮM

Jak dopadne .......?

Dobře. Budete spokojení. Přinese to klid, rovnováhu a stabilitu. Budete vědět na čem jste, věci budou podle vašich představ ne svém místě.

Nebo: nic se pro vás nezmění.

Co mi karta radí ?

Uklidněte se, jděte domů, nebo někam mezi blízké lidi, co jsou vaší oporou. Buďte sami, dopřejte si trochu soukromí. Stůjte si za svým, nenechte se odradit, obrňte se, buďte zásadoví, pevní, rozhodní, nic neměňte.

Před čím karta varuje ?

Neuzavírejte se. Nezabydlujte se zde. Neseďte na zadku, nebuďte pasivní. Nebuďte lakomí, nehrabte si jen na svoji hromádku, nemyslete jen na sebe. Pozor na vše v domě. Podle tématu otázky nevytvářejte nebo nečekejte nic trvalého. Nevažte se. Nebuďte zalezlí doma. Nebuďte si sami sebou tak jistí. Nestůjte si za svým za každou cenu.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Bude si trvat na svém, bude se starat sám/sama o sebe. Bude pasivní, nebude dělat nic, nehne se ze svojí pozice. Zachová se jak je jeho/jejím zvykem - nepřekvapí. Ale může být ochránce nebo opora.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Směřuje ke společnému soužití, stabilizuje se, upevňuje se.

Co ke mě cítí XY ?

Jste pro něj/ni jeho/její jistota, zázemí, stabilita. Může mít ale postoj, který zatím nechce měnit, stát si za svým, být uzavřený/á.

Též vás může vnímat pouze jako dobrého přítele/přítelkyni - pak vám naprosto důvěřuje.

Vrátí se ke mě ?

Vše zůstane zatím tak jak je, tedy spíš ne, je spokojený/á takto.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Chce si stát za svým, chce aby to zůstalo, jak jemu/jí to vyhovuje, hájí si své zájmy a své soukromí. Chce klid a soukromí.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Dobře, práce se stane vaším druhým "domovem", bude tvořit součást vaší životní jistoty a opory materiálně ale i jinak.

Jak se mi bude dařit finančně?

Čeká vás finanční nezávislost. Trvalé stabilní finanční příjmy, pevné stálé zisky, nehrozí vám dluhy, nebo je budete mít pod kontrolou. Situace bude stabilní, žádné nečekané výdaje (ale ani příjmy). Vydělat můžete na obchodu s nemovitostmi.

Další významy:

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.