vytáhli jste si kartu:

27 DOPIS

Jak dopadne .......?

Dojde k nepřímé komunikaci nebo nepřímé výměně informací (ne z očí do očí, ale mejlem, sms, dopisem, vzkazem).

Nebo: dozvíte se nějakou informaci.

Co mi karta radí ?

Komunikujte, ale ne z očí do očí. Pošlete zprávu – sms, dopis, mejl. Neberte vše smrtelně vážně, není všechno tak, jak vypadá – důvěřuj ale prověřuj.

Před čím karta varuje ?

Nekomunikujte – nebo alespoň ne nepřímo (tzn. ne nějak písemně). Nevěřte zprávám.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Ozve se, pokusí o komunikaci o kontakt. Nebo bude chtít něco sepsat, potvrdit písemně. Nebo se zachová jen povrchně.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Dojde ke komunikaci, možná jen nepřímé, třeba formou sms, e-mailování apod. (ne z očí do očí).

Nebo: bude jen povrchní.

Nebo: dozvíte se důležité věci.

Co ke mě cítí XY ?

Pouze povrchní city a pocity. Rád/a by komunikoval/a.

Vrátí se ke mě ?

Ještě dojde na komunikaci.

Nebo: ano, ale bude to jen povrchní a stejně to už nevydrží.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Protože to nebere vážně. Nebo proto, že dostal/a určité informace. Nebo proto, jak komunikujete. Nebo proto, že chce komunikovat - ale jen nepřímo.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Dozvíte se něco důležitého. Také vás může postihnout papírování, vyřizování dokumentů.Nebo může dojít k navázání nových kontaktů nebo na nějaké jejich rozšíření, prohloubení, pracovní schůzky, dojednávání.

Jak se mi bude dařit finančně?

Můžete přijít k ziskům ne prací, ale nějak nepřímo, nějakými spekulacemi, třeba na burze.

Pokud přijde nějaká nová zpráva - třeba možnost nových investic - raději ji dobře prověřte.

Další významy:

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.