vytáhli jste si kartu:

32 LUNA

Jak dopadne .......?

Podivně a nejistě. Nebudete vědět na čem jste, budete se trápit, bát nebo z toho budete neklidní, rozladění. Možná se bude něco ne moc dobrého opakovat, budete mít dojem, že se točíte v kruhu.

Co mi karta radí ?

Nedůvěřujte. Buďte opatrní. Dejte na intuici, hlavně pokud vás bude před něčím varovat. Přemýšlejte nad tím a dokud to nepochopíte, nic nepodnikejte.

Před čím karta varuje ?

S tímto se netrapte, nemyslete na to, nesněte o tom. Nebuďte přecitlivělí.

Nebo: nebojte se a nebuďte nedůvěřiví.

Jak se vůči mě zachová XY ?

Zachová se nevypočitatelně, možná proměnlivě. Jeho/její aktivita i reakce bude nejistá. Může nevěřit, žárlit, podezírat. Může být tajemný/á, vzbuzovat nějaké obavy nebo se bát, nebo být podivínský/á. Může se opakovaně vzdalovat a přibližovat.

Jak se bude vyvíjet můj vztah ?

Bude to mučivý vztah, nebudete si jisti tím druhým ani sami sebou, možná si nebudete rozumět. Můžete se navzájem nevědomky trápit, nebudete schopni se rozejít, ale šťastni spolu taky nebudete. Bude tam velká dávka snů, iluzí a představ – dokonce mohou převažovat nad skutečnými reálnými prožitky. Spíše spolu nebudete žít, můžete se dokonce opakovaně rozcházet a zase usmiřovat. Může tu být i nevěra, žárlivost nebo nějaké zatajování nebo strach o partnera a vztah.

Co ke mě cítí XY ?

Jeho/její city jsou nevyrovnané a nejasné. Na jednu stranu na vás myslí, sní o vás, fantazíruje o vás, je vámi okouzlen/a, na druhou stranu si není svými city jist/a, pochybuje, možná se jich i bojí. Je to nevyrovnaná směsice přitažlivosti a antagonismu.

Pokud je XY žena, může ji trápit touha po mateřství.

Vrátí se ke mě ?

Ano i ne, budete se snažit, ale spíš se to nepovede, bude to jen prodlužované trápení, možná po tom budete jen toužit a bez úspěchu, možná zde budou opakované návraty a rozchody – bludný kruh: ani vztah ani svoboda.

Proč se XY chová tak, jak se chová ?

Protože neví co chce, plácá se v tom a možná z toho má i deprese.

Nebo: protože je přecitlivělý/á.

Jak se mi bude dařit po pracovní stránce ?

Ne moc dobře, asi přijde nejasná situace, podvody, utajování, hrozící vyhazov nebo strach z něj. Může přijít nervozita z kolegů nebo si nebudete vědět rady s pracovními úkoly nebo něčemu nerozumět. Spíše budete cítit obavy, deprese nebo úzkost, bude to psychicky vyčerpávající.

Jak se mi bude dařit finančně?

Finance budou nevyrovnané, jednou dole jednou nahoře. Hrozí vyloženě chaos v penězích a možnost podvodu. Pokud něco chystáte, pak hrozí že to jsou vzdušné zámky a budete zklamáni.

Další významy:

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.